Промоции

  • Обемен датчик V-Motion

Обемен датчик V-Motion

Visonic Made in Israel

Специална цена за инсталаторски и СОТ фирми 6.10 евро без ДДС


Пасивен инфрачервен датчик PIR
  • 12 х 12м. / 90° покритие без мъртви зони
  • Чувствителност: избираемо 1 или 2 събития
  • Advanced True Motion Recognition algorithm - за намаляване на фалшиви сработвания,Event Verification