Услуги

Сигнално-охранителни системи

Безжични охранителни-системи на Израелската фирма Visonic,която е световен лидер при безжичните системи

Made in Israel


Функцията на сигнално – охранителните системи е да засичат нарушители с неоторизиран достъп до охраняваната територия чрез детекция на незначителни движения и своевременна и ефикасна сигнализация.