Услуги

Телекомуникационни решения

VoIP телефония

пренос на глас през ИнтернетTехнологията предоставя възможността за мигновен телефонен контакт с всяка една точка на света на ниска цена.
Основно предимство на тази технология е значително намаляване на разходите за телефонни разговори, като запазва всички удобства на традиционната телефония и създава възможности за допълнителни удобства и предимства

VoIP технологията позволява създаването софтуерни, т.нар. "виртуални" централи, при които, за разлика от традиционните телефонни централи, компютър координира всички телефонни разговори.
    Предоставят се и допълнителни услуги като:
  • конферентна връзка
  • пренасочване на повикванията ръчно или автоматично
  • телефонен секретар и др.